taktiform®

För friskvård och omsorg

VÅR LITTERATUR

Flera av böckerna används som kurslitteratur.

3060 MJUK MASSAGE I PRAKTIKEN
I Boken redovisas erfarenheter och forskningsprojekt. Exempel på hur personal kan öka välbefinnandet vid ex. cancer, diabetes, ätstörning, reumatism, stroke samt från akutvård, rehabilitering, palliativ vård och anhörigstöd Pionjärprojektet, på uppdrag av Socialstyrelsen refereras utförligt.

Ett måste för den som vill fördjupa sig

3062 GLUTEN och SOCKERFRI KOST - För energi och välmående
Boken ger ett 90-tal recept på enkel och lättlagad mat som passar vår kropps behov, ett alternativ till den processade maten.

En förbättrad kost kan göra underverk. Under mer än femtio år var det en stor handelsträdgård på Årsta Holmar. De försåg Stockholm med närodlade grönsaker och är en spännande inspirationskälla till näringsriktig kost.

Recepten inspirerar till en livsstil med fokus på hälsa där naturlig mat är en av grundstenarna. Maten vi äter har kapacitet att antingen förebygga livsstilssjukdomar och främja hälsa eller orsaka ohälsa och sjukdom.

Våra dagliga val påverkar hur vi mår, inte bara idag utan även i framtiden. Med några få riktlinjer kan man uppnå en mathållning för ny energi och välmående.

3070 BABY och BARNMASSAGE ”ANKNYTNING”
Instruktioner för föräldrar och personal inom vård, barnomsorg och skola. Boken innehåller glimtar av fosterutvecklingen, instruktioner i baby/barnmassage och kolikmassage. Ryggmassage och massagesagor för större barn. Här finns lekar, ramsor för stärkt samspel och praktiska tips.

3068 ATT DOKUMENTERA OCH UTVÄRDERA
Här hittar du stöd för urval, genomförande, närvar-hur insatserna ska ske och VAS-skalor för att undersöka insatsen Att kunna visa vad som händer i omvårdnadsarbetet handlar mycket om att lyfta upp tyst kunskap.

Underlättar redovisning av arbete och projekt.

3066 ARBETA MED BERÖRING - Siv Ardeby
Varsam beröring är många gånger nyckeln till gott bemötande. Originalmetoden används idag inom såväl intensiv, akutvård och rehabilitering som vid vård av små barn,äldre och vid livets slut. Ger inspiration och kunskap att arbeta praktiskt med beröring och bemötande för att lindra oro, ångest, smärta och stress. Här finns också instruktioner för ryggmassage och frågor för fördjupad reflektion.

3061 NÄR ORDEN INTE RÄCKER - Siv Ardeby
Författaren visar vägen för att livet ska bli så behagligt som möjligt för alla dem som är sköra, för våra allra minsta och i situationer när orden inte räcker. Här finns vägledning hur man kan skapa lugn, ro, smärtlindring och återhämtning. Om beröringens och bemötandets komponenter, hudens viktiga roll samt kroppsspråk och handen som arbetsredskap.

3069 ÅRSTA HOLMAR, ön under broarna
En bok om ett svunnet Stockholm och livet genom åren på Årsta Holmar, öarna vid Södermalm. En spännande historia rikt illustrerad med gamla och nya foton. Här berättas det om Årstafrun och varför öarna nu blir ett naturreservat mitt i huvudstaden. En ypperlig presentbok.